Σάββατο, 19 Μαρτίου 2011

ΑΣ ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΤΟΥΜΕ ΑΜΕΣΑΕίναι λάθος να εγκλωβιστούμε σε διαδικασίες επίλυσης υπαρκτών ή ανύπαρκτων προβλημάτων της Ανεμώτιας.
Εκείνο που επείγει σήμερα είναι η αλλαγή «αναπτυξιακού προσανατολισμού» του χωριού μας και για να γίνουμε πιο σαφείς εννοούμε την εφαρμογή δράσεων που θα σταματήσουν τη φθίνουσα πορεία και στη συνέχεια θα δημιουργήσουν εκείνες τις προυποθέσεις οι οποίες θα συμβάλουν πολλαπλασιαστικά στην ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας.