Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2012

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΛΙΟΥΣ ΜΑΣ ΓΝΩΡΙΜΟΥΣ...

        Ρήγας Φεραίος
             1757-1798

...“Το να αντιστέκεται κάθε πολίτης, όταν τον καταθλίβουν και τον αδικούν, είναι αποτέλεσμα των δικαίων του” (αρθρ. 33). Αλλ’ αν η αντίσταση κατά της βίας και της αδικίας είναι “δικαίωμα” του ελευθέρου πολίτη, η φυσική προέκταση του, η επανάσταση για την κατάλυση της τυραννίας, δεν ανήκει μόνο στα “δικαιώματα” αλλά και στις “υποχρεώσεις" των ελευθέρων πολιτών"...

                 "Τα δίκαια του ανθρώπου"
                          Ρήγας Φεραίος