Πέμπτη, 1 Μαρτίου 2012

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΕΜΩΤΙΑΣ...

Δίνουμε σήμερα στη δημοσιότητα, αναλυτικά και ολοκληρωμένα, την πρόταση των Ενεργών Δημοτών για τη διαχείριση των απορριμμάτων-σκουπιδιών- της Ανεμώτιας.
Μέσα από ανταλλαγή εμπειριών και επεξεργασία προτάσεων, οδηγηθήκαμε στη διαμόρφωση μιας εναλλακτικής αντίληψης για την κοινωνική διαχείριση των απορριμμάτων του χωριού μας.
Η πρόταση μας βασίζεται στην διαχείριση των απορριμμάτων από την ίδια την Τοπική Κοινωνία. Μιλάμε για την «Κοινωνική Αποκεντρωμένη Διαχείριση των Απορριμμάτων».
Βασικές αρχές της πρότασης μας είναι η Εγγύτητα και η Μικρή Κλίμακα, απαραίτητες προϋποθέσεις μιας φιλοπεριβαλλοντικής και οικονομικής διαχείρισης, προς όφελος των συγχωριανών μας και της τοπικής κοινωνίας.

Συνοπτικά η πρόταση μας:

1. Δημιουργεί θέσεις εργασίας (Αρχικά εκτιμάται δύο με τρεις).
2. Υιοθετεί και ενσωματώνει στην πράξη την «ιεράρχηση στη διαχείριση», που εισάγει η οδηγία 2008/98/ΕΕ.
3. Ικανοποιεί τον στόχο για μείωση της παραγωγής αποβλήτων και διαλογή στην πηγή καθαρών ανακυκλώσιμων και βιοαποδομήσιμων υλικών.
4. Μεταφέρει το κύριο πεδίο των δραστηριοτήτων σε τοπικό επίπεδο με σκοπό τη δραστική μείωση της ποσότητας των απορριμμάτων που έχουν ανάγκη να μεταφερθούν σε χώρους ταφής.
5. Αποσκοπεί στη μέγιστη δυνατή ανάκτηση υλικών μέσω της διαλογής στη πηγή, την ανακύκλωση, την κομποστοποίηση και τη διάχυση των οικονομικών ωφελειών που προκύπτουν στο χωριό και τους κατοίκους του.
6. Χρησιμοποιεί εγκαταστάσεις διαχείρισης μικρής κλίμακας και μικρού μηχανολογικού εξοπλισμού εύκολα διαχειρίσιμου στη λειτουργία του και οικονομικό.
Το σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων που προτείνουμε περιλαμβάνει τα παρακάτω τρία επίπεδα με τις αντίστοιχες υποδομές:

1ο Επίπεδο: Διαλογή στην πηγή (κατοικία-επιχείρηση-γειτονιά-χωριό).

Το βασικό εργαλείο της πρότασης μας είναι η διαλογή στη πηγή. Σε αυτό το επίπεδο, πρέπει να επιδιώξουμε να ανακτήσουμε τη μέγιστη ποσότητα των ανακυκλώσιμων υλικών, με φυσικές διαδικασίες και τεχνικές. Η διαλογή στην πηγή μπορεί να ξεκινήσει άμεσα εξασφαλίζοντας το χαμηλότερο λειτουργικό κόστος, το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό κέρδος και τις περισσότερες θέσεις εργασίας.

Περιλαμβάνει κυρίως:

Ø  Διανομή στα νοικοκυριά μικρών σάκων για διαλογή.
Ø  Δίκτυο κάδων προδιαλεγμένων υλικών.
Ø  Επαρκές δίκτυο «πράσινων σημείων».
Ø  Σύστημα μεταφοράς.

 Το επίπεδο αυτό οργανώνεται ως εξής:

Προτείνεται καθιέρωση τριών κάδων:
Α)  Ένας για χαρτί και χαρτόνι συσκευασίας.
Β)  Ένας για υλικά συσκευασίας (πλαστικά, αλουμίνιο, σίδηρο, γυαλί) και
Γ)  Ένας για βιοαποδομήσιμα οργανικά υπολείμματα (υπολείμματα φαγητών, λαχανικά, φρούτα, τσόφλια αυγών, στάχτες από σόμπες-τζάκια, κατακάθια καφέ, φίλτρα γαλλικού καφέ, χαρτί κουζίνας, υφάσματα κλπ ).
Το δίκτυο των κάδων πρέπει να έχει τη μέγιστη δυνατή πυκνότητα. (Υπολογίζεται ένας κάδος (1) ανά εβδομήντα (70) κατοίκους).

Τα «πράσινα σημεία» πρέπει να είναι επιλεγμένοι χώροι, σηματοδοτούμενοι, σε σταθερά σημεία, γνωστά και προσιτά στους κατοίκους του χωριού, όπου θα τοποθετηθούν οι κάδοι.

Το «σύστημα μεταφοράς» περιλαμβάνει το όχημα μεταφοράς (κλειστό ή ανοιχτό φορτηγό), το οποίο θα μεταφέρει το περιεχόμενο των κάδων από τα «πράσινα σημεία» του χωριού, στον χώρο ολοκληρωμένης διαχείρησης των απορριμμάτων.

Σημείωση: Για τους συγχωριανούς μας που δεν μπορούν να ανταποκριθούν λόγω ηλικίας στη διαλογή και μεταφορά των απορριμμάτων τους στους κάδους ανακύκλωσης, θα υπάρξει ειδική μέριμνα ώστε να στηριχτούν από τους εργαζόμενους στην αποκομιδή.

2ο Επίπεδο: Μπαλετοποίηση ανακυκλώσιμων υλικών-Κομποστοποίηση βιοαποδομήσιμων υπολειμμάτων (οργανικά υλικά).

Στο επίπεδο αυτό λαμβάνουν χώρα οι διαδικασίες διαχείρισης των απορριμάτων. Προτείνουμε τον χώρο στις εγκαταστάσεις της Ζωαγοράς αφού διαμορφωθεί κατάλληλα και εξασφαλιστούν όλες οι συνθήκες υγιεινής.

Οι εγκαταστάσεις θα περιλαμβάνουν τα κάτωθι:

Ø  Στεγασμένος χώρος για την συγκέντρωση, συσκευασία και αποθήκευση των ανακυκλώσιμων υλικών.
Ø  Χώρος για την δραστηριότητα της κομποστοποίησης.
Ø  Πρέσα συμπίεσης χαρτιού και μεταλλικών συσκευασιών.
Ø  Τριβείο γυαλιού για την μετατροπή του σε πυριτική άμμο.
Ø  Ζυγιστήριο ανακυκλώσιμων υλικών.
Ø  Λειοτεμαχιστής και συστήματα μπαλετοποίησης.
Ø  Κλειστοί κομποστοποιητές.

Βασικές δραστηριότητες του επιπέδου αυτού είναι:

·         Ταξινόμηση σε μπαλέτες (μπαλετοποίηση) και αποθήκευση των υλικών ανακύκλωσης που συγκεντρώνονται από τους αντίστοιχους κάδους από τα «πράσινα σημεία», προκειμένου να διατεθούν στο εμπόριο.
·         Κομποστοποίηση των προδιαλεγμένων βιοαποδομήσιμων υπολειμμάτων (οργανικά υλικά) από τους αντίστοιχους κάδους  με χρήση κλειστών κομποστοποιητών.
·        Συσκευασία και αποθήκευση του παραγώμενου κομπόστ ώστε να διατεθεί σε αγρότες για τα κτήματα τους.
·         Απομάκρυνση των υπολειμμάτων από όλες τις διεργασίες, μέσω των απορριμματοφόρων του Δήμου στην κεντρική χωματερή προς ταφή.

Στα όρια της εγκατάστασης διαχείρισης των απορριμμάτων θα λειτουργήσει και χώρος συγκέντρωσης ογκωδών ανακυκλώσιμων υλικών όπως μπαταρίες, ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές, έπιπλα, ελαστικά, φάρμακα κλπ.

3ο Επίπεδο: Διάθεση στο εμπόριο των ανακυκλώσιμων υλικών.

Είναι ο κυριότερος τομέας της διαχείρισης των απορριμμάτων που αποφέρει έσοδα. Ως εκ τούτου, θα επιλεγεί εταιρία έπειτα από έρευνα αγοράς η οποία θα δραστηριοποιείται στην περιφέρεια μας και θα αγοράζει τα συσκευασμένα-μπαλετοποιημένα-ανακυκλώσιμα υλικά, η παραλαβή των οποίων θα γίνεται από τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης. Η εταιρεία που θα επιλεγεί θα παραχωρήσει τους κάδους ανακύκλωσης και το απορριμματοφόρο.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τις τιμές που ισχύουν σήμερα για την πώληση ανακυκλώσιμων υλικών:

·         Χαρτί και χαρτόνι συσκευασίας: 60€/τόνος.
·         Πλαστικό: 50€/τόνος.
·         Αλουνίνιο: 1000€/τόνος.
·         Σιδηρούχα: 220€/τόνος.

Εκτός των εσόδων από την πώληση ανακυκλώσιμων υλικών, η νομοθεσία προβλέπει και επιδότηση ανάλογα με το επίπεδο ανακύκλωσης που επιτυγχάνεται. Για παράδειγμα στην ανώτερη κλίμακα απόδοσης (πάνω από 30 kg/κάτοικο/έτος) η επιδότηση είναι 70€/τόνος.

Τα τελευταία χρόνια ένα από τα βασικά προβλήματα του χωριού μας είναι η διαχείριση των απορριμμάτων του. Η παραπάνω πρόταση μας, εφόσον εφαρμοστεί με μεθοδικότητα και σωστό προγραμματισμό, θα αποτελέσει με σιγουριά επικοδομητική λύση του προβλήματος. Θεωρούμε ως βασική προϋπόθεση για την επιτυχία του εγχειρήματος την σωστή ενημέρωση των συγχωριανών μας που θα πραγματοποιηθεί μέσα από λαϊκές συνελεύσεις ανά γειτονιά.  

      Ενεργοί Δημότες για την Αναγέννηση της Ανεμώτιας