Σάββατο, 24 Μαρτίου 2012

ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ «ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»....

Απόσπασμα από τον όρκο των «ΦΙΛΙΚΩΝ»