Τρίτη, 27 Μαρτίου 2012

ΤΟ ΤΡΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΦΥΓΗΣ....


Το εργασιακό αδιέξοδο που έχει φέρει η ύφεση στους περισσότερους Έλληνες κάνει πολλούς από αυτούς να σκέφτονται να αγκαταλείψουν τα μεγάλα αστικά κέντρα και να επιστρέψουν στο χωριό..!
Σύμφωνα με έρευνα του υπουργείου Αγροτικής Αναπτυξης πάνω από 1,5 εκατομμύριο...άνθρωποι σκέφτονται σοβαρά να πάνε στις ιδιαίτερες πατρίδες τους στην περιφέρεια και να ασχοληθούν με τη γεωργία, αντιστρέφοντας την πορεία της αστυφιλίας που σημειώθηκε τις δεκαετίες του ’60 και του ‘70
Το 68,2% των ερωτηθέντων έχει σκεφθεί να επιστρέψει στο χωριό, ενώ το 20% έχει κάνει ήδη τις πρώτες κινήσεις. Πρόκειται για νέους με πτυχιακούς τίτλους και επαγγελματική κατάρτιση, οι οποίοι επιλέγουν ένα νέο μοντέλο παραγωγής που τους εξασφαλίζει καλύτερη ποιότητα ζωής, ακόμα και με λιγότερα χρήματα.