Τρίτη, 22 Μαΐου 2012

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΕΜΩΤΙΑΣ...


Οι έντονες βροχοπτώσεις της προηγούμενης εβδομάδας ανάγκασαν τους αμπελοκαλλιεργητές να διακόψουν προσωρινά τις εποχιακές εργασίες στους αμπελώνες του χωριού μας. 
Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν στον κάμπο (θερμοκρασίες 15-27οC, σχετική υγρασία >85%) ευνοούν την ανάπτυξη ασθενειών και ήτοι περονόσπορου. 
Από αξιολόγηση που έχει γίνει παρουσία γεοπόνου σε συγκεκριμένα «επικίνδυνα» σημεία του κάμπου μας, παρατηρείται ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν προσβολές. 
Επειδή, πριν δύο χρόνια ο περονόσπορος είχε δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στον κάμπο της Ανεμώτιας, επισημαίνεται στους αμπελοκαλλιεργητές μας, για τις επόμενες ημέρες και μέχρι να σταθεροποιηθούν οι καιρικές συνθήκες, να ελέγχουν συστηματικά και επιμελημένα τα αμπέλια τους. 
Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στα αμπέλια που βρίσκονται σε περιοχές με μεγάλη υγρασία και σε περιοχές όπου υπάρχει ιστορικό προσβολών περονόσπορου. Καλό είναι  να αφαιρούνται οι βλαστοί που είναι κοντά στο έδαφος. Ο λόγος είναι ότι ο συγκεκριμένος μύκητας διαχειμάζει με τα ωοσπόρια στο χώμα και αυτά είναι υπεύθυνα για τις πρωτογενείς μολύνσεις που ξεκινούν από βλαστούς και φύλλα κοντά στο έδαφος.
Επίσης, σημαντικό είναι αν έχουμε εντοπίσει σημεία του αμπελώνα που αναπτύσσεται ο περονόσπορος με χαρακτηριστικές ανοιχτοπράσινες κηλίδες, οι λεγόμενες «κηλίδες λαδιού» στα φύλλα, καλό είναι να γίνει αραίωμα στα πρέμνα των κλημάτων με πυκνή βλάστηση πριν εμφανιστούν οι καρποφορίες του μύκητα (εξανθήσεις). Σε κάθε περίπτωση η συχνή θείωση με σκόνη είναι η ενδεδειγμένη πρακτική.
Εν κατακλείδι, δεν πρέπει να υπάρχει πανικός από τους αμπελοκαλλιεργητές μας καθόσον η πρόληψη, η έγκαιρη διάγνωση και η σωστή αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος έχει πάντοτε θετικά αποτελέσματα. 

Ενεργοί Δημότες για την Αναγέννηση της Ανεμώτιας