Τετάρτη, 22 Μαΐου 2013

ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ....


Αντίθετα με τον συναγωνισμό ή την ευγενή άμιλλα όπου πολλοί άνθρωποι θα ενώσουν τις δυνάμεις τους για τον κοινό στόχο, ο όρος ανταγωνισμός χρησιμοποιείται κυρίως για να περιγράψει τον προσωπικό αγώνα ενός ατόμου μεταξύ περισσοτέρων για την διάκριση, την επικράτηση ή την επίτευξη κάποιου σκοπού ζημιώνοντας ίσως με την προσπάθεια του τα συμφέροντα των άλλων. 
Οι άνθρωποι που κινούνται ανταγωνιστικά χαρακτηρίζονται από αρνητικά συναισθήματα όπως άγχος, θυμό, φόβο αλλά και ιδιαίτερες ψυχολογικές αντιδράσεις όπως είναι η έλλειψη επικοινωνίας, η μειωμένη ή υπερβολική θεώρηση του εαυτού, τα αισθήματα μειονεξίας και πλεονεξίας, η αρνητική αξιολόγηση της πραγματικότητας, οι μη ισορροπημένες διαπροσωπικές σχέσεις και η αδυναμία ελέγχου των παρορμήσεων. Υπό αυτές τις έννοιες, αναμένεται να παρατηρήσουμε συμπεριφορές οι οποίες είναι μονόπλευρες, απόλυτες, αρνητικές, δυσλειτουργικές και σαφώς επιθετικές.
Κάποιες από τις αφορμές που μας ωθούν να επιλέξουμε τον δρόμο του ανταγωνισμού αφορούν τα γεγονότα και τις καταστάσεις που βιώσαμε και μας σημάδεψαν, τις προθέσεις και τους προσωπικούς στόχους που θέτουμε και τις κατευθυντήριες που ακολουθούμε. Οι επιπτώσεις μιας ανταγωνιστικής συμπεριφοράς είναι καταστροφικές αφ' ενός για τον άνθρωπο που υιοθετεί την συγκεκριμένη συμπεριφορά και αφ' ετέρου για το περιβάλλον που δέχεται αυτές τις κινήσεις, αφού έχει παρατηρηθεί ότι η πρόθεση ανταγωνισμού όχι μόνο δεν ενισχύει την ομαλότητα της κοινής προσπάθειας αλλά ευκόλως καταλήγει στην πόλωση του συνόλου.
Αξιοσημείωτες είναι οι επιδράσεις του ανταγωνισμού στο προσωπικό επίπεδο του ατόμου. Ο άνθρωπος καταβάλλεται ψυχολογικά διότι κάθε πράξη του στηρίζεται σε αρνητικές προθέσεις. Αρκετά συχνά έρχεται αντιμέτωπος με τον εαυτό του επιφέροντας ρήξη ανάμεσα στα θέλω και τις κινήσεις του, ιδιαίτερα αν οι προσπάθειες του δεν εξελιχθούν θετικά. Και το πιο δυσάρεστο είναι η απομόνωση στην οποία οδηγείται εκ των πραγμάτων αφού τα κίνητρα του θα γίνουν αντιληπτά από τους άλλους ανθρώπους.
Ίσως σε ειδικές καταστάσεις ο ανταγωνισμός να οδηγεί στην ολοκλήρωση του σκοπού αλλά, σε καμία περίπτωση δεν επιφέρει αισθήματα προσωπικής ευχαρίστησης και συνθήκες συλλογικής εξέλιξης, αξίες πολύτιμες για την ισορροπημένη λειτουργία του προσωπικού και κοινωνικού γίγνεσθαι....

Ενεργοί Δημότες για την Αναγέννηση της Ανεμώτιας