Σάββατο, 4 Ιανουαρίου 2014

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΠΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΑ....

Με 55 αναρτήσεις το 2013 και συνολικά 200, συνεχίζουμε πιο δυναμικά και το 2014. Παραμένουμε σταθερό βήμα προβολής απόψεων, διαλόγου και εποικοδομητικής κριτικής...
E-mail επικοινωνίας: en.pol.an@hotmail.com 

Ενεργοί Δημότες για την Αναγέννηση της Ανεμώτιας